Reprezentanci naszej Parafii uczestniczyli w diecezjalnych pieszych pielgrzymkach. W dn. 16-18 sierpnia ok. 40 osób wraz z ks. Wikarym pielgrzymowało w Grupie Brązowej na Jasną Górę. Dla ks. Adriana była to pożegnalna pielgrzymka w Grupie Brązowej, której przewodził przez ostatnie 5 lat, ponieważ został wikarym w Gliwicach Sośnicy. Następnie na Górę św. Anny (17-20 sierpnia), gdzie pieszo pielgrzymowało kilkanaście osób a pozostali dojechali autokarem, aby tradycyjnie wspólnie uczestniczyć w obchodach kalwaryjskich ku czci Wniebowzięcia NMP.