Zdjęcia wykonane przez pana Mariana Hrehorowicza w trakcie Uroczystości Bożego Ciała 11 czerwca 2009 roku. Procesja wyruszyła do czterech ołtazry, kolejno: na ulicy Wiejskiej, przed budynkiem szkoły przy ulicy Gomułki, na "alejkach" między ulicami Niedbalskiego i Sieronia, oraz na skrzyżowaniu ulicy Wiejskiej z Kozielską.