Dzień Świętości Życia

W poniedziałek 9. kwietnia obchodząc liturgicznie uroczystość Zwiastowania Pańskiego podczas Mszy św. kilkunastu naszych Parafian złożyło przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Cieszymy się, że Dzień Świętości Życia takim sposobem zapisał się w naszej wspólnocie. Wyrażamy wdzięczność tym wszystkim, którzy swoją modlitwą i postawą chronią ludzkie życie od chwili poczęcia do naturalnej śmierci.

Niedziela Miłosierdzia Bożego

W niedzielę 8. kwietnia obchodziliśmy święto Miłosierdzia Bożego ustanowione w Kościele przez św. Jana Pawła II. W tym dniu nasi Parafianie indywidualnie uczestniczyli w odpuście w narodowym sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach, zaś nasza młodzież wraz z ks. Wikarym nawiedziła sanktuarium uczestnicząc w wieczornym apelu. W naszym kościele popołudniowe nabożeństwo zgromadziło bardzo wielu Parafian. Nasza wspólnota stara się dbać o ten kult i go szerzyć. W każdy 1. piątek miesiąca odmawia się Koronkę przed obrazem Jezusa Miłosiernego, który od początku istnienia nowej świątyni znajduje się w prezbiterium. Odprawiana jest także nowenna przed uroczystością w II Niedzielę Wielkanocną (Białą) od Wielkiego Piątku do Niedzieli Miłosierdzia.

Odwiedziny z Drezna

W dn. 2 - 6. kwietnia gościliśmy w naszej Parafii młodzież z Drezna. Gościnę dały nasze rodziny. 20 młodych ludzi (w tym uczestnicy ŚDM w Krakowie) zwiedzało naszą Ojczyznę m.in. Opolszczyznę (Góra św. Anny) i Jasną Górę. W ramach autorskiego programu przebywali w szpitalach w Gliwicach i Katowicach, gdzie uczestniczyli w warsztatach. Nie zabrakło spacerów po naszym mieście, jak i wspólnego spotkania z naszą młodzieżą. Wymiana doświadczeń i wspólne patrzenie na wspólnotę Kościoła może przynieść Kościołowi Powszechnemu wiele dobrych owoców na przyszłość. 

Triduum Paschalne

Uroczystej Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej przewodniczył nasz Wikariusz, ks. Adrian Pietrzyk. Kazanie wygłosił ks. Proboszcz Waldemar Ciurej.

W piątkowy i sobotni poranek odprawiono Ciemną Jutrznię. W Wielki Piątek rozpoczęliśmy Nowennę do Miłosierdzia Bożego.

Wielkopiątkowej Liturgii Męki Pańskiej przewodniczył nasz Parafianin ks. Rafał Jakubina a kazanie wygłosił ks. Wikariusz.

Liturgii Wigilii Paschalnej przewodniczył ks. Wikariusz a kazanie wygłosił ks. Rafał. Koncelebrował ks. Proboszcz oraz ks. kanonik płk. Kazimierz Tuszyński.

Uroczystej Sumie w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przewodniczył ks. Proboszcz, natomiast Nieszpory Wielkanocne na zakończenie Triduum Paschalnego poprowadził ks. Rafał. Był również obecny nasz Parafianin, ks. Artur Bijok.

Wyjątkowość ceremonii Triduum Paschalnego potwierdziła liczna obecność Parafian i Gości, szczególnie na ceremoniach w Wielki Czwartek i Wielki Piątek.

Olimpiada wiedzy o Janie Pawle II

W Wielki Poniedziałek 26. marca w naszej Szkole Podstawowej nr 27 odbyła się olimpiada wiedzy o Janie Pawle II. Jej zorganizowaniem zajął się ks. Wikariusz. Konkurs ten ma na celu promowanie wśród wspólczesnej młodzieży osoby świętego Papieża, Jego posługi oraz nauczania. Odkąd w naszym kościele pojawił się obraz Świętego, prowokuje on, aby nie zapominać o słowach, które pozostawił oraz o wpływie Jego osoby na historię Polski, Europy i świata.

Zbiórka elektrośmieci

Nasza wspólnota zaangażowała się po raz kolejny w dobroczynną akcję. Tym razem firma Green Office Ecologic w czwartek 22. marca odebrała z parkingu przy kościele mnóstwo elektrośmieci oddanych przez Parafian. Firma ta wspiera projekty katolickie - głównie misyjne. Tym razem przychody z akcji wspomogą m.in. zakup nowoczesnych inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce na prośbę o wsparcie finansowe Sióstr Orionistek.

Rekolekcje wielkopostne

Tegorocznym wielkopostnym ćwiczeniom przewodził ks. ppłk dr Jerzy Niedzielski - spowiednik Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i diecezjalny duszpasterz Policji. Ks. Jerzy poprzednio przez wiele lat pełnił fukcję kapelana Wojska Polskiego i polskich żołnierzy służących w siłach ONZ i NATO w Libanie, Bośni i Hercegowinie, Afganistanie i Iraku. Po powrocie do diecezji był także duszpasterzem akademickim (DA "Resurrexit") w Opolu. Rekolekcje odprawiliśmy 18 - 21. marca. Hasłem przewodnim były słowa: "Bóg sam wystarczy". Tematyka nauk ogólnych dotyczyła wielkopostnej mobilizacji Polaka-chrześcijanina, powagi życiowego świadectwa, siły różańca oraz chrześcijańskiego entuzjamu. Nauki stanowe były skierowane do mężczyzn i młodzieży męskiej w dzień św. Józefa oraz do kobiet i młodzieży żeńskiej. Chorzy i seniorzy wysłuchali katechezy na temat wartości cierpienia. Posłuch u ks. rekolekcjonisty oraz otwartość Parafian sprawiły, że frekwencja uczestników rekolekcji była wysoka. Podczas nauk stanowych kościół był wypełniony a zainteresowanie treścią nauk sprawiło, że niektóre z nich zostały opublikowane na stronie internetowej Parafii. 

Dekanalne Spotkanie Młodzieży

W piątek 16. marca nasza młodzież wraz z młodzieżą z Parafii św. Jerzego w Łabędach duchowo i wspólnotowo przygotowywała się do Lednicy - corocznego spotkania polskiej młodzieży w pierwszą sobotę czerwca na Polach Lednickich. Po spotkaniu modlitewnym (katechezę wygłosił ks. Adrian Pietrzyk, odprawiono Drogę krzyżową) nie zabrakło towarzyskich rozmów przy wspólnotowym stole.

Bierzmowanie

14. marca 2018 r. młodzież z naszej parafii i parafii św. Jakuba w Sośnicowicach przyjęła Sakrament Bierzmowania z rąk ks. bp Jana Wieczorka.

więcej

Rekolekcje dla dzieci i młodzieży

W dniach 26 - 28. lutego swoje rekolekcje wielkopostne przeżywały dzieci i młodzież naszej szkoły. Tym razem duchowe ćwiczenia poprowadziły siostry zakonne: Emiliana i Michalina ze Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi.