Tegorocznym wielkopostnym ćwiczeniom przewodził ks. ppłk dr Jerzy Niedzielski - spowiednik Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i diecezjalny duszpasterz Policji. Ks. Jerzy poprzednio przez wiele lat pełnił fukcję kapelana Wojska Polskiego i polskich żołnierzy służących w siłach ONZ i NATO w Libanie, Bośni i Hercegowinie, Afganistanie i Iraku. Po powrocie do diecezji był także duszpasterzem akademickim (DA "Resurrexit") w Opolu. Rekolekcje odprawiliśmy 18 - 21. marca. Hasłem przewodnim były słowa: "Bóg sam wystarczy". Tematyka nauk ogólnych dotyczyła wielkopostnej mobilizacji Polaka-chrześcijanina, powagi życiowego świadectwa, siły różańca oraz chrześcijańskiego entuzjamu. Nauki stanowe były skierowane do mężczyzn i młodzieży męskiej w dzień św. Józefa oraz do kobiet i młodzieży żeńskiej. Chorzy i seniorzy wysłuchali katechezy na temat wartości cierpienia. Posłuch u ks. rekolekcjonisty oraz otwartość Parafian sprawiły, że frekwencja uczestników rekolekcji była wysoka. Podczas nauk stanowych kościół był wypełniony a zainteresowanie treścią nauk sprawiło, że niektóre z nich zostały opublikowane na stronie internetowej Parafii.