Czas kolędy 2020/2021

W Okresie Bożego Narodzenia przeżywamy odwiedziny duszpasterskie w domach naszych parafian. Zwyczaj ten powszechnie nazywany jest „kolędą”. Głównym celem tych odwiedzin jest prośba o Boże błogosławieństwo dla domu i domowników.

Ponieważ aktualna sytuacja w naszym kraju nie pozwala nam na zorganizowanie odwiedzin duszpasterskich w znanej nam od wielu lat formie, w zamian chcemy zaprosić Was, drodzy parafianie, do udziału w Mszach Św. i spotkaniach kolędowych, które odprawiane będą w naszym kościele z podziałem na mieszkańców poszczególnych ulic. Chcemy w ten sposób wspólnie się pomodlić polecając rodziny naszej parafii Bożej opiece w Nowym 2021 Roku. Dopełnieniem tego spotkania na eucharystii będzie wspólna modlitwa rodziny w domu wg. obrzędów, które otrzymacie po Mszach św. w kościele, wraz z kredą i obrazkiem. Prosimy o przyniesienie na te Msze św. w małych buteleczkach wodę, która zostanie poświęcona.

Dobrowolne ofiary „kolędowe” na potrzeby naszej parafii, będzie można wpłacić na konto parafialne, złożyć do skarbony po Mszach św. lub podczas kolekty w niedzielę 24 stycznia.

Kliknij więcej by pozać szczegółowy plan Mszy świętych:

 

więcej

DRODZY PARAFIANIE

Dyspensa Biskupa Gliwickiego od udziału w niedzielnej Mszy św. nadal obowiązuje – do odwołania. Oznacza to, że możemy a w wielu sytuacjach nawet powinniśmy, wciąż uczestniczyć we Mszy św. poprzez transmisję w mediach, m.in. z naszego kościoła na platformie YouTube.

Msze św. w niedzielę w naszym kościele: 18.00 (sobota), 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
Msza św. transmitowana: 10.30

Z racji zarządzeń państwowych w naszej świątyni na liturgii może uczestniczyć maksymalnie 75 osób.

Gdyby się okazało, że kościół jest już wypełniony, na zewnątrz będzie uruchomione nagłośnienie. Wtedy też ksiądz wyjdzie z Komunią św. na główne schody kościoła. Zarówno w kościele, jak i na placu kościelnym obowiązuje wszystkich wiernych zakrycie ust i nosa oraz odległość 2 metrów od siebie!


W dniu 19 kwietnia Biskup Gliwicki wydał nowe wskazania (plik_pdf) na czas pandemii. W związku z nimi informujemy, że:

 1. Msze święte w kościele będą odprawiane z uczestnictwem wiernych, jednak ilość wiernych uzależniona jest (zgodnie z rozporządzeniami Państwowymi) od powierzchni użytkowej naszego kościoła. W związku z powyższym w czasie każdej Mszy świętej w naszym kościele może uczestniczyć nie więcej niż 50 wiernych. Z tego powodu, pierwszeństwo w uczestnictwie w danej Mszy będą mieli ofiarodawcy intencji. W przypadku gdy w kościele znajdować się już będzie maksymalna ilość osób, zachęcamy do uczestnictwa we Mszy na zewnątrz, przed kościołem (będą włączone głośniki). Bardzo prosimy o wyrozumiałość i ustosunkowanie się do wymogów.
 2. Zgodnie z rozporządzeniami Państwowymi osoby przebywające w kościele zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, a zatem mają w czasie Mszy obowiązek mieć zasłonięte usta i nos oraz zachować odpowiednią odległość między sobą. Odsłonięcia twarzy można dokonać na czas przyjmowania komunii.
 3. Do Komunii św. należy podchodzić z zachowaniem odległości między poszczególnymi osobami. Zgodnie z wskazaniami Biskupa zaleca się, aby Komunię świętą przyjmować na rękę. Natomiast osoby chcące przyjąć Komunię świętą do ust powinny ustawić się na końcu procesji komunijnej.
 4. Z racji ograniczeń w liczbie uczestników liturgii, wciąż będą transmitowane Msze święte w niedziele. Transmisje będą dostępne tak jak dotychczas na profilu parafii na platformie YouTube. Najbliższa transmisja w niedzielę 26 kwietnia o 10:30.
 5. Wciąż odwołane pozostają wszystkie nabożeństwa (nieszpory, godzinki, różaniec sobotni).
 6. Kaplica adoracji pozostaje otwarta w ciągu dnia jak dotychczas (od godz. 7:30 – 18:00); adorujemy i modlimy się przy zachowaniu odpowiedniej odległości między wiernymi i nie przekraczaniu liczby 5. osób.
 7. Wciąż w mocy pozostają dekrety Biskupa Jana Kopca z dnia 25. marca (plik pdf) oraz komunikatu z 10. kwietnia (tekst na stronie kurii).

Do odwołania pozostaje w mocy dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej oraz w święta nakazane z dnia 12 marca 2020 roku. Jednakże wszyscy wierni są zachęceni do uczestnictwa w Mszach świętych za pośrednictwem radia, telewizji i internetu oraz jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez komunię świętą duchową, którą można przyjąć posługując się następującą modlitwą:

Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę zjednoczyć się z Tobą w mojej duszy. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mego serca. Jednoczę się z Tobą jakbyś rzeczywiście był we mnie obecny, oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco: nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Amen.

Wciąż zachęcamy do intensywnej modlitwy zanoszonej do Boga o ustanie epidemii wirusa oraz w intencji chorych i ich opiekunów. Módlmy się za służby medyczne i sanitarne oraz pamiętajmy o naszej wspólnocie parafialnej i naszych bliskich.

Zaufajmy nade wszystko Panu Bogu

 

DRODZY PARAFIANIE

Niedzielne Msze święte o godzinie 10:30 będą transmitowane
na naszym kanale na platformie YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCImHoX_4XtDvsA0l_ibvKAA

W nawiązaniu do aktualnych zarządzeń państwowych w naszej świątyni w liturgii może uczestniczyć maksymalnie 68 osób. W przypadku większej ilości wiernych zostanie uruchomione nagłośnienie na zewnątrz.

Zarówno w kościele, jak i na placu kościelnym obowiązuje wszystkich wiernych zakrycie ust i nosa oraz bezpieczna odległość.

Prosimy również pamiętać o zasadach przyjmowania Komunii św.: od strony chrzcielnicy przyjmujemy Komunię św. tylko na rękę, a od strony bocznej nawy (MB Fatimskiej) do ust.

Msza święta ku czci św. Gerarda

Każdego 16. dnia miesiąca zapraszamy na Mszę świętą ku czci św. Gerarda - Patrona i Opiekuna matek o błogosławieństwo Boże dla małżonków proszących o dar potomstwa i matek w stanie błogosławionym oraz dla rodziców o siłę w wychowaniu dzieci. Po Mszy świętej odprawiane jest nabożeństwo oraz udzielane specjalne błogosławieństwo matkom w stanie błogosławionym.

Najbliższa msza 16 stycznia (sobota) o godzinie 18:00.

więcej

Nabożeństwo do św. Michała Archanioła

Każdego 29. dnia miesiąca zapraszamy na wspólną modlitwę do św. Michała Archanioła. Szczególnie zapraszamy członków Rodziny Szkaplerza.

Nasze nabożeństwa są owocem Misji Świętych i ich renowacji prowadzonych przez Zgromadzenie Księży Michalitów.

Najbliższe nabożeństwo 29. stycznia (piątek).

Akcja Caritas "Rodzina Rodzinie"

Nasza parafia bierze udział w akcji Caritas - Rodzina Rodzinie, która ma na celu finansową pomoc bliskowschodnim rodzinom.

Pod naszą opieką znajdują się cztery rodziny (z Aleppo oraz Strefy Gazy). Zbiórka do puszek Caritas na ten cel w pierwsze niedziele miesiąca.

Druga część okresu Adwentu

Od czwartku 17 grudnia rozpoczynamy drugą część Adwentu, przeznaczoną na bezpośrednie przygotowanie się do uroczystości Narodzenia Pańskiego.

Charakterystycznym elementem drugiej części Adwentu jest grupa siedmiu antyfon do Pieśni Maryi (Magnificat), które odmawia się w trakcie Nieszporów w Liturgii Godzin tych dni. W trakcie Mszy świętej w odnowionej liturgii, śpiewa się je jako werset aklamacji Alleluja. Oparte są one o obrazy i symbole biblijne, zaczerpnięte ze Starego Testamentu. Są to tzw. Wielkie Antyfony "O", bowiem każda z nich w języku łacińskim rozpoczyna się od zawołania "O". Są to kolejno od 17 grudnia:

 1. O Sapienitia! (w polskim tłumaczeniu: O Mądrości!)
 2. O Adonai! (O Panie!)
 3. O Radix Jesse! (O Korzeniu Jessego!)
 4. O Clavis David! (O Kluczu Dawida!)
 5. O Oriens! (O Wschodzie!)
 6. O Rex gentium! (O Królu narodów!)
 7. O Emmanuel (O Emmanuelu!)

W takiej kolejności uszeregował je Amalariusz. Kolejność ta nie jest przypadkowa, bowiem patrząc na antyfony od końca, pierwsze litery fraz określających Pana Jezusa, układają się w zdanie "Ero Cras!", co w tłumaczeniu na język polski czytamy dosłownie "Będę jutro!", co oczywiście odnosi się do 25 grudnia, więc Uroczystości Bożego Narodzenia. Nie sposób jednak nie odnieść tego stwierdzenia do ostatnich słów z Pisma Świętego, które kończą Apokalipsę św. Jana Apostoła: "Mówi Ten, który o tym świadczy: «Zaiste, przyjdę niebawem». Amen. Przyjdź, Panie Jezu!" (Ap 22,20).

Niech świadomość rychłego przyjścia Chrystusa, zarówno w betlejemskiej szopie jak i Króla na końcu czasów, w dzień Paruzji, napaja nas nadzieją zbawienia i zachęca by jak najszybciej pojednać się z Bogiem i bliźnim.

 

Sakrament pokuty i pojednania przed Uroczystością Bożego Narodzenia

Zachęcamy zatem do jak najwcześniejszego skorzystania z sakramentu pokuty, aby dobrze i godnie przygotować się do Świąt Narodzenia Pańskiego. Okazja do sakramentu pokuty wg następującego planu:

 • poniedziałek, wtorek i środa od 7:00 do 8:00 oraz od 17:00 do 18:30
 • we wtorek od 20:00 do 21:00
 • w czwartek od 8:00 do 10:00

Prosimy nie odkładać tego sakramentu na ostatnie dni przed świętami!

Adwent

Rozpoczynamy w Kościele nowy rok liturgiczny. Tradycyjnie jego początek stanowi okres Adwentu.

Adwent, czyli czas "radosnego oczekiwania" skłania nas również do refleksji nad własnym życiem, tak by nie tylko przygotować się na dobre i godne przeżycie Uroczystość Narodzenia Pana Jezusa, ale przede wszystkim na dzień naszego osobistego spotkania z Panem i Władcą w Jego Królestwie.

Naszą pomocą i wzorem do naśladowania jest Maryja, dlatego serdecznie zapraszamy zarówno dzieci jak i starszych do uczestnictwa w Mszach roratach ku Jej czci. W naszej parafii Msze święte roratnie dla dzieci odprawiane są od poniedziałku do piątku o godzinie 17:00 oraz w soboty o 8:00 (z kazaniem dla dorosłych). Zachęcamy do zabierania ze sobą na Msze roratnie lampionów, oraz do częstego i aktywnego uczestnictwa w tych Mszach.

Młodzież i dorosłych zapraszamy na roraty we wtorki (poza 8 grudnia) o godzinie 18:00. Prowadzić je bedzie ks. Wojciech Baabiak.

Wszystkim parafianom na czas Adwentowego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa, życzymy błogosławieństwa i pokoju, oraz gorąco zachęcamy i zapraszamy do uczestnictwa we wspólnych modlitwach i nabożeństwach, które pomogą nam lepiej przeżyć ten czas czuwania.

 

Nabożeństwa różańcowe

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych.

W naszej parafii nabożeństwa odprawiane są przez cały październik:

 • w niedzielę o 17:00
 • od poniedziałku do piątku o 17:30

Chciejmy polecać Maryi, naszej najlepszej Orędowniczce u Boga, wszystkie nasze intencje i prośby, a także dziękować za jej opiekę i wstawiennictwo.

Uroczystość odpustowa

W niedzielę 11. października obchodzić będziemy Odpust Parafialny ku czci św. Gerarda Majelli. Uroczysta suma odpustowa zostanie odprawiona o godz. 12:00.

Zapraszamy serdecznie wszystkich parafian i gości do wspólnego świętowania!

Książka o Starych Gliwicach i parafii św. Gerarda

Miło nam poinformować, że zapowiadana książka "Kartki z dziejów Starych Gliwic i parafii pod wezwaniem św. Gerarda" jest już dostępna do nabycia w kancelarii parafialnej i zakrystii w cenie 60 zł.

To historyczne dzieło jest zbiorową pracą pod redakcją Elżbiety Borkowkiej i Damiana Recława. Warto zauważyć, że to pierwsze tak wielkie (ok. 500 stron) kompendium wiedzy na temat naszej dzielnicy i parafii, wzbogacone o liczne historyczne zdjęcia i ciekawostki. Całkowicie bezinteresowna i bezpłatna praca wszystkich autorów – za co z serca dziękujemy – sprawiły, że dzisiaj możemy podziwiać tę publikację.

Zachęcamy do nabywania!