Wstąp do wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza!

Każda służba w Kościele przynosi wiele owoców parafialnej wspólnocie oraz samej osobie i jej rodzinie. Zachęcamy drogich rodziców, aby wspomogli swoje pociechy w podjęciu tej pięknej służby. Przyjmujemy dzieci, które w tym roku rozpoczną II klasę szkoły podstawowej, starsze oraz młodzież.

Spotkanie dla chłopców, którzy chcą należeć do wspólnoty ministranckiej w czwartek po Mszy św. szkolnej w kościele.

Wieczór Przymierza z Bogiem

Kościół to wspólnota uczniów Chrystusa. Nabożeństwo wyboru Chrystusa jako Pana i Zbawiciela to wydarzenie, w czasie którego nastąpi obrzęd przyjęcia światła, które symbolizuje Bożą obecność oraz złożenie wyznania wiary we wspólnocie, które potwierdzimy znakiem krzyża przy chrzcielnicy.

 

Zapraszamy naszych Parafian, szczególnie młodzież w piątek o godz. 20:00 na Wieczór Przymierza z Bogiem – odnowienia przyrzeczeń Chrztu Świętego.

Praktyka diakońska

Od VII Niedzieli Zwykłej (23 luty) będziemy gościć w naszej parafii, pochodzącego z parafii św. Barbary w Bytomiu, księdza diakona Sebastiana Binkowskiego, który obywać będzie swoją praktykę diakońską przed święceniami prezbiteratu.

Księdzu diakonowi na czas praktyki życzymy błogosławieństwa i licznych łask, opieki i wstawiennictwa św. Gerarda oraz nieustannego wzrastania w wierze i miłości do Boga i ludzi.

Światowy Dzień Chorego

W nabliższy wtorek (11 lutego) przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, w które obchodzony jest w Kościele powszechnym Światowy Dzień Chorego.

Z tego powodu zapraszamy wszystkie osoby starsze, niepełnosprawne, chore, emerytów i rencistów na Mszę świętą w ich intencji, właśnie we wtorek na godzinę 15.00

Śp. ks. Antoni Schattanik

Dnia 21 stycznia br. zmarł ks. radca Antoni Schattanik, lat 81, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Łanach.

Śp. ks. Antoni Schattanik urodził się 24 maja 1932 r. w Starych Gliwicach w rodzinie Franciszka i Elżbiety zd. Goldmann. Po ukończeniu w 1947 r. szkoły podstawowej w Starych Gliwicach kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w Gliwicach, a w 1950 r. wstąpił do Niższego Seminarium w Nysie, gdzie złożył w 1952 r. egzamin maturalny. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1957 r. w katedrze opolskiej z rąk biskupa Franciszka Jopa. Po święceniach pełnił posługę wikariusza w Jełowej (1957-1959), parafii pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach, Dobrodzieniu (1959-1962), Dobrzeniu Wielkim (1962-1965), a od 1965 r. w Łambinowicach, gdzie w 1969 r. został proboszczem. W latach 1977-1979 przebywał w Niemczech. Po powrocie do kraju objął w 1980 r. parafię Łany, w której był proboszczem aż do przejścia na emeryturę w 2007 r. W latach 1991-1996 pełnił funkcję dziekana dekanatu Łany. Biskup Opolski odznaczył go w 1996 r. tytułem dziekana honorowego, a w 2003 r. radcy duchownego. Odszedł do Pana 21 stycznia 2014 r.

Pogrzeb śp ks. Antoniego będzie miał miejsce w poniedziałek, 27 stycznia o godz. 10.30 w kościele pw. św. Bartłomieja w Łanach.

 

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Antoni, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Koncert kolęd

Serdecznie zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu połaczonych chórów z Góry św. Anny, Stolarzowic oraz naszej parafii.

 

Koncert odbędzie się w Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2014 roku o godzinie 16:30 w naszym kościele parafialnym.

Orszak Trzech Króli

Sekcja ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej, przy współudziale urzędów miejskich, już po raz kolejny zaprasza w Uroczystość Objawienia Pańskiego, tj. 6 stycznia 2014 roku do Gliwic, Zabrza i Bytomia na Orszak Trzech Króli, który rozpocznie się o godzinie 15:00.

Idąc w barwnych korowodach, chcemy okazać radość z przyjścia na Ziemię Bożej Dzieciny, pragnącej na nowo narodzić się w naszych sercach i rozjaśnić wszelkie mroki naszego życia. Jednocześnie chcemy zaakcentować wartość rodziny w świecie,postrzeganej przez pryzmat Świętej Rodziny. Szczegóły w rozwinieciu:

Podobnie jak ostatnio, ulicami poszczególnych miast przejdzie Orszak składający się z trzech grup, symbolizujących trzy kontynenty: Europę, Azję i Afrykę, które wyjdą o godz. 15.00 z trzech różnych miejsc jednocześnie. Każda z grup będzie poprowadzona przez jednego króla jadącego na koniu i w każdej z nich będzie dominował jeden z trzech kolorów : czerwony, żółty i niebieski.

W Gliwicach, tak jak poprzednio,jedna z grup wyruszy spod kościoła św. Michała, a kolorem dominującym będzie tu kolor czerwony. Druga grupa, z dominującym kolorem niebieskim, wyruszy spod Dworca PKP. Natomiast trzecia grupa, w której dominował będzie kolor żółty wyruszy spod kościoła Podwyższenia Krzyża Św. Kulminacyjnym momentem Orszaku będzie oddanie pokłonu Dzieciątku Jezus oraz Świętej Rodzinie, w stajence ustawionej na gliwickim Rynku, na którym spotkają się wszystkie grupy, łącząc się w jeden wielobarwny korowód. Później nastąpi wspólne kolędowanie.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Zabrza, Gliwic i Bytomia (a w tym roku także Tarnowskich Gór i Lublińca) niezależnie od wieku, do włączenia się w to radosne świętowanie pamiątki Objawienia Pańskiego, ubogacając go swoją obecnością i pomysłowością. Prosimy i zachęcamy do ubrania się w kolorowe stroje czy posiadania jakiegoś kolorowego elementu, np. szalika, czapki, peleryny, płaszcza, flagi itp., w zależności od koloru grupy, do której dołączą. W ten sposób zostanie zaakcentowana przynależność do określonego króla.

Dzięki temu wydarzeniu zostanie ubogacona przestrzeń naszych miast, wpływając jednocześnie na wzmocnienie więzi społecznych i rodzinnych oraz pozwalając na kultywowanie chrześcijańskich zwyczajów i polskiej tradycji. Złożymy również w ten sposób publiczne świadectwo wiary oraz zaakcentujemy obecność chrześcijan w życiu społecznym.

Pielgrzymka śladem bł. Jana Pawła II

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w pielgrzymce do sanktuariów w Krakowie-Łagiewnikach oraz Kalwarii Zebrzydowskiej.

W Sanktuarium bł. Jana Pawła II nawiedzimy Kościół Relikwii Błogosławionego Papieża oraz będziemy mogli zobaczyć płytę z grobu Jana Pawła II pochodzącą z Grot Watykańskich Bazyliki św. Piotra w Rzymie.

W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego nawiedzimy bazylikę oraz kaplicę klasztoru Sióstr Miłosierdzia, w której znajduje się grób św. Faustyny.

W Sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej usłyszymy o historii świętego miejsca, do którego pielgrzymował Karol Wojtyła. Nawiedzimy bazylikę a w niej kaplicę Matki Boskiej Kalwaryjskiej.

Zostań pielgrzymem i wyrusz z nami! Zapisy w zakrystii po kązdej Mszy świętej.

Nabożeństwa różańcowe

We najbliższy wtorek rozpoczyna się październik, miesiąc szczególnie poświęcony Matce Bożej, przez której wstawiennictwo kierujemy do Boga w modlitwie różańcowej swoje prośby, dziękczynienia i uwielbienie.

Przez cały miesiąc w naszej parafii odprawiane będą nabożeństwa różańcowe w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 17.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiają różaniec w kościele, w publicznej kaplicy, w rodzinie, społeczności zakonnej lub stowarzyszeniu pobożnym.

Msze święte szkolne

Przypominamy i zapraszamy serdecznie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum na Msze święte szkolne, odprawiane w naszej parafii w ciągu roku szkolnego w każdy czwartek o godzinie 17:00.

W najbliższy czwartek (5 września) w czasie Mszy świętej szkolnej zostaną poświęcone przybory szkolne pierwszoklasistów.