Zmiana na stanowisku wikariusza naszej parafii

Dekretem ks. Biskupa Jana Kopca, z końcem sierpnia nasz dotychczasowy wikariusz - ks. Adrian Kaszowski - zostaje przeniesiony na stanowisko wikarego do parafii św. Wawrzyńca w Zabrzu Mikulczycach. W naszej wspólnocie funkcję wikariusza będzie od tego czasu pełnił ks. Adrian Pietrzyk, pochodzący z parafii Wniebowzięcia NMP w Lubecku, tegoroczny neoprezbiter.x. Adrian Kaszowski

 

Dziękując ks. Adrianowi Kaszowskiemu za jego wieloletnią posługę w naszej parafii, życzymy Mu Bożego błogosławieństwa i powodzenia w dalszej posłudze kapłańskiej w diecezji.

Msza święta, którą wspólnie celebrować będą ks. Adrian Kaszowski i ks. Adrian Pietrzyk, będzie miała miejsce w środę 4 września o godz. 18.00. Serdecznie wszystkich zapraszamy!

Błogosławieństwo prymicyjne o. Pawła

6 lipca br w Burkina Faso w Afryce, nasz parafianin o. Paweł Pilszak OFMConv, przyjął święcenia prezbiteratu. W naszej parafii o. Pawła odprawi swoją uroczystą Mszę św. w niedzielę 28 lipca, o godz. 11.00.

Wszystkich serdecznie na tą uroczystość zapraszamy.

Błogosławieństwa prymicyjnego o. Paweł będzie udzielał w Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia po każdej Mszy świętej.

Dni Krzyżowe

W poniedziałek, wtorek i środę przypadają DNI MODLITW O URODZAJE (w Polsce noszące nazwę Dni Krzyżowych, ponieważ procesje błagalne tych dni kierują się zwykle ku przydrożnym krzyżom). Kościół modli się o błogosławieństwo Boże dla pracujących w rolnictwie, błaga o dobre urodzaje, pamięta o tych, którzy w różnych miejscach na ziemi cierpią głód, prosi o błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy. Procesje do krzyży w tych dniach odbędą się o godz. 6.30 przed Mszą św. poranną. W poniedziałek idziemy do krzyża przy skrzyżowaniu ulic Kozielskiej i Zielonej, we wtorek Kozielskiej i Chemicznej, a w środę do krzyża przy ulicy Wiejskiej.

Uroczystość I Komunii Świętej

W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, tj. niedzielę 12 maja o godz. 10.30 przeżywać będziemy Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Tych parafian, którzy nie są bezpośrednio związani z tą uroczystością prosimy, aby wybrali inną godzinę niedzielnej Eucharystii pozostawiając miejsce dla rodziców i gości dzieci komunijnych.

Dodatkowo informujemy, że kolejna Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej będzie miała miejsce dopiero w roku 2015 (tzn. obecni pierwszoklasiści przeżywać będą pierwszą komunię w klasie trzeciej)

Cristiada

Serdecznie polecamy film Cristiada, który można zobaczyć w gliwickim kinie AMOK, w dniach:

  • 04-09.05.2013; godz. 15.00, 17.30
  • 10-11.05.2013; godz. 16.00
  • 13-15.05.2013; godz. 18.00
  • 22.05.2013; godz. 12.30 (seans seniora)

Ceny biletów:

  • seanse popołudniowe: 16/14 zł (norm/ulg)
  • tanie poniedziałki: 10/8 zł
  • seans seniora: 7 zł (wymagana legitymacja); pozostali widzowie wg cennika

 

O FILMIE:
Dramat historyczno-wojenny. Najdroższa produkcja w historii kina meksykańskiego z gwiazdorską obsadą. Film opowiada historię prześladowań, jakich doświadczyli katolicy w lewicowym Meksyku. W 1926 roku prezydent Meksyku, Plutarco Elias Calles, zaczął wprowadzać antyklerykalne przepisy uderzające w Kościół katolicki. Calles był masonem i socjalistą nazywanym "antychrystem". Za jego rządów zamknięto szkoły katolickie i większość kościołów oraz zarządzono przymusową rejestrację wszystkich księży. W odpowiedzi powstała "Krajowa Liga Obrony Wolności Religii", która zorganizowała akcję obywatelskiego nieposłuszeństwa polegającego m.in. na bojkocie wszystkich państwowych przedsiębiorstw i instytucji. Dwa miliony Meksykanów podpisały petycję do władz z żądaniem anulowania antykatolickich zapisów konstytucji. Wówczas wybuchło powstanie, które przeszło do historii pod nazwą cristiady, a jej uczestnicy zasłynęli jako cristeros, czyli chrystusowcy. W ciągu kilku lat w walce z socjalistami zginęło ok. 90 tysięcy ludzi.

Dekret o odpustach zupełnych na Rok Wiary

Ordynariusz gliwicki, bp. Jan Kopiec ogłosił dekret o odpustach zupełnych, które można uzyskać w czasie Roku Wiary. Fragmenty tego dekretu publikujemy w poszerzonym Informatorze Parafialnym, natomiast poniżej można odczytać pełną treść tego dekretu. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią i do korzystania z łask odpustowych.

Pliki do pobrania

Rekolekcje Wielkopostne 2013

W dniach od 28 lutego do 3 marca będzie przeżywać w naszej parafii Wielkopostne Rekolekcje, które prowadzić będzie ks. dr Jerzy Dzierżanowski, który m. in. jest Duszpasterzem Rodzin diecezji opolskiej, wykładowcą Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Dyrektorem Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia w Opolu, a także członkiem opolskiej Rady ds. Rodziny. Temat rekolekcji brzmi: "Otoczmy Troską Życie".

Rekolekcje będą w całości poświęcone tematyce rodzinnej w bardzo różnych jej aspektach. Głównym przesłaniem jest ukazanie największej wartości jaką jest budowanie życia osobistego i rodzinnego na najtrwalszym i najpewniejszym fundamencie jakim jest codzienna więź z Panem Bogiem.

 

Plan rekolekcji:

Czwartek – 28.02 – godz. 8.00 i 18.00 – Msza św. z nauką ogólną:
"Można mieć serce czyste, ale może to być serce puste. Ja chciałabym mieć serce pełne dobra i miłości…" (Ania lat 8)

 

Piątek – 01.03 – godz. 8.00 i 18.00 – Msza św. z nauką ogólną:
"Należy w sposób dyskretny i skuteczny towarzyszyć rodzącemu się życiu, otaczając szczególną opieką te matki, które nie boją się wydać na świat dziecko i wychować je bez udziału ojca" (Jan Paweł II, EV 87)
Po wieczornej Mszy św. (ok. godz. 19.00) – Nauka stanowa dla rodziców dzieci od wieku niemowlęcego do końca szkoły podstawowej (mile widziani również narzeczeni):
Temat: Co ma wpływ na więź dziecka z rodzicami i Panem Bogiem?

 

Sobota – 02.03 – godz. 8.00 i 18.00 – Msza św. z nauką ogólną:
"Gdzie nie ma szacunku dla poczętego życia nie będzie szacunku dla człowieka starego i umierającego" (Jan Paweł II)
Po wieczornej Mszy św. (ok. godz. 19.00) – Nauka stanowa dla wszystkich: w szczególności dla rodziców, którzy mają dzieci w szkołach ponadpodstawowych, oraz tych, których dzieci opuściły już dom rodzinny, dla dziadków i babć, oraz dla osób samotnych. Serdeczne zaproszenie również do młodzieży
Temat: Ofiaruj dzieciom DOM.

 

Niedziela – 02.03 – Msze św. wg. porządku niedzielnego z nauką ogólną:
Temat: "Dom rodzinny Wieczernikiem. Eucharystia siłą i mocą do dobrego życia.

 

Sakrament pokuty i pojednania w czasie rekolekcji:
Czwartek, piątek, sobota: rano od godz. 7.30 i wieczorem od godz. 17.00

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian, do uczestnictwa w tych Rekolekcjach, które z pewnością pomogą do lepszego przygotowania się do Uroczystości Zmartwychwstania, ale zostawią również wiele cennych i Bożych owoców w naszym życiu rodzinnym i w naszych domach.

Po kliknięciu w "więcej" można odczytać list autorstwa ks. Jerzego, wprowadzający w rekolekcje.

 

List wprowadzający w rekolekcje:

Wszyscy jeszcze żyjemy radością wyniesienia na ołtarze Błogosławionego Jana Pawła II. Warto może w kontekście tej radości na chwilę zatrzymać się nad słowami, które Jan Paweł II skierował do rodziców w Zakopanem w czasie pielgrzymki w Ojczyźnie w 1997 r.:

„Nie dajcie się zwieść pokusie zapewnienia potom­stwu jak najlepszych warunków materialnych za cenę waszego czasu i uwagi, które są mu potrzebne do wzrastania «w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi» (Łk 2, 52)".

Błogosławiony Jan Paweł II wyraźnie zwraca uwagę na pokusę zapewnienia dzieciom jak najlepszych warunków materialnych. Rodzice bardzo często wiele dodatkowych zajęć zarobkowych podejmują z prze­konaniem, że chcą, aby ich dzieci miały lepsze warunki życia, niż mieli oni sami. Wówczas bardzo łatwo wpaść w ślepy zaułek rozbu­dzania potrzeb, ciągłego niezaspokojenia, wzrostu oczekiwań. Warto w jakimś momencie trochę przyhamować i policzyć, ile czasu w cią­gu dnia poświęca się bezpośrednio dziecku. Nie można się oszuki­wać i myśleć, że jeżeli ma ono wszystko, co potrzebuje z rzeczy materialnych, to jest się dobrym rodzicem. Dziecko potrzebuje bar­dzo konkretnego czasu. Pragnie, aby usiąść z nim na podłodze i po­bawić się klockami, pograć w grę planszową, poczytać bajkę, pójść na spacer. Jest to jego niezbędny pokarm na każdym etapie życia. Jeżeli zacznie tego brakować, wcześniej lub później pojawią się kon­sekwencje. Brak czasu, uwagi i zainteresowania ze strony rodzi­ców bardzo szybko wywołuje szukanie „pokarmu zastępczego". Najpierw będzie to telewizja, komputer, później koledzy i koleżan­ki, którym się ufa bardziej niż rodzicom. W końcu długie wyjścia z domu, spędzanie czasu „gdzieś", „z kimś". Wielokrotnie dostrze­ga się brak tematów do rozmów, wzrastający dystans, chłód uczu­ciowy. Relacje ograniczają się tylko do wydawania poleceń i płacenia za różnorakie potrzeby.

Wzrastanie w mądrości i łasce, a więc pełne kształcenie osobo­wości dziecka, wymaga bardzo konkretnego zaangażowania. Zapew­nienie podstaw bytu materialnego to tylko mała część obowiązków rodzicielskich.

W kolejnej części cytowanej wypowiedzi czytamy:

 „Jeśli chce­cie obronić wasze dzieci przed demoralizacją i duchową pustką, które proponuje świat przez różne środowiska, a nawet szkolne programy, otoczcie je ciepłem waszej rodzicielskiej miłości i daj­cie im przykład chrześcijańskiego życia".

Rodzice bardzo często przekonują się, że w codziennym życiu dzieciom nie brakuje zewnętrznych zagrożeń. Nieza­leżnie od tego, co zaniedbują rodzice, jest jeszcze wiele zewnętrznych czynników, które mogą znacznie osłabić i zniekształcić osobowość dziecka. W przedstawionej wypowiedzi odnajdujemy bardzo prostą receptę na przekazywanie dziecku stałej dawki  „środka uodparniającego" i sposób chronienia. Niezbędna jest rodzicielska miłość.

Czas i uwaga to bardzo konkretny sposób otaczania ciepłem rodzicielskiej miłości. Ale konieczne jest jeszcze ;zapewnianie dziec­ka o tym, że jest kochane i najważniejsze. Nie może zabraknąć słów o miłości. Dzieci bardzo tego potrzebują w każdym okresie swojego życia, pragnie czuć, że jest ktoś, komu na nim zależy, że jest komuś potrzebne, że rodzice uczestniczą w jego doświadczeniach. Jednak miłość jest najważniejszą potrzebą każdego człowieka, ale dziecka szczególnie. Chce ono być kochane przez rodziców i chce mieć kogo kochać. Jednak najważniejszym źródłem miłości, właśnie tej, której dziecko najbardziej potrzebuje, jest miłość, jaką rodzice obdarzają się wzajemnie. To, co najcenniejszego mogą rodzice dać swoim dzieciom, to wzajemna miłość małżonków do siebie. Dlatego najlepszą inwestycją dla dzieci jest inwestycja w swoje małżeństwo

Miłość rodziców względem siebie jest najcenniejszym źródłem wszelkich pozytywnych uczuć dla dziecka, z którego chce ono nie­ustannie czerpać, aby ładować swój „akumulator" emocjonalny i uczuciowy. Można zaryzykować twierdzenie, że jeżeli rodzice cały wysiłek włożą w rozwijanie i pielęgnowanie miłości mał­żeńskiej, wówczas nie muszą już tego wysiłku za wiele wkładać w formowanie osobowości dziecka. Obec­ność miłości małżeńskiej, która jest konieczna do prawidłowego i pełnego rozwoju dziecka, wymaga konkretnego wysiłku. Jest to ze strony rodziców szereg konkretnych zachowań. Sam sposób zwracania się do siebie, szacunek, postawa służby, uznanie przez małżonków, że są dla siebie najważniejszymi osobami. To także widziane przez dzieci miłe gesty, przytulenia, wypowiadane kom­plementy, zapewnienia o miłości. Takie zachowania i słowa tworzą w domu aurę, w której dziecko najlepiej się czuje, w której chce przebywać. Tworzą najbardziej optymalny klimat rozwoju. Dom taki przyciąga i nie wywołuje chęci ucieczki.

Nic nie zastąpi miłości rodziców względem siebie. Trzeba mieć pełną świadomość, że jeżeli wychowuje się dziecko w pojedynkę ( często bez swojej winy) wówczas nie otrzyma ono nigdy tego jednego konkretnego ro­dzaju miłości. Można stawać na głowie, obsypywać dziecko pre­zentami, bez przerwy mówić mu, że się je kocha. Nigdy to nie zaspokoi mu podstawowej potrzeby miłości, jaką jest uczucie rodziców względem siebie.

Ks. Jerzy Dzierżanowski

Koncert zespołu Ad Maiorem Dei Gloriam

W sobotę (2 luty) na godzinę 15:30 na koncert kolęd w wykonaniu zespołu Ad Maiorem Dei Gloriam. Podczas koncertu będą zbierane datki na leczenie dziewięcioletniego Michałka Zachary z Gliwic.

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian!

Rok Wiary

strona główna > Rok Wiary

Rok Wiary

2012-10-11

Ojciec Święty w liście apostolskim w formie motu proprio "Porta Fidei" (tł. Podwoje wiary) ogłosił 11 października 2011 roku, że rok później, 11 października 2012 roku, w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II i w 20. rocznicę opublikowania nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego, w całym Kościele otwarty zostanie uroczyście otwarty Rok Wiary. W naszej parafii, w Rok Wiary wkroczyliśmy uroczystą eucharystią o godzinie 19.00, sprawowaną w języku łacińskim.

W założeniu papieża Benedykta XVI, Rok Wiary ma być zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Chrystusa i zaangażowania misyjnego na rzecz nowej ewangelizacji. Powinien również wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary, które znajdują się w Katechizmie Kościoła Katolickiego oraz w dokumentach soborowych. Katechizm ma być też prawdziwym narzędziem wspierania w wierze, zwłaszcza dla tych, którzy troszczą się o wychowanie chrześcijan.

Papież zaznacza, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją, by bardziej celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza Eucharystii. Jednocześnie pragnie, żeby świadectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne. Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary.

W ciagu całego tego roku, w Kościele powszechnym odbywac się bądą liczne wydarzenia, mające na nowo pobudzi naszą wiarę, między innymi: Europejskie Spotkanie Młodych Taizé w Rzymie (koniec grudnia), dzień seminariów duchownych (poł. kwietnia 2013, w 450-lecie ustanowienia tej formy przygotowywania do kapłaństwa) oraz adoracja eucharystyczna, której przewodniczyć w połowie czerwca będzie papież, a która odbędzie się równocześnie na całym świecie.

Rok wiary zakończy się w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 roku.