Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Informujemy, że w terminie 6 - 13. października jest 1. wolne miejsce.
Zachęcamy do udziału. Zainteresowanych prosimy o szybki kontakt!

Małżeństwo i rodzina wyjątkowym darem

Trwa na Jasnej Górze Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin.

Zaproponowano, aby w łączności z Jasną Górą i zgromadzonymi tam pielgrzymami małżonkowie odnowili przyrzeczenia w swoich parafiach, aby podzielić się swoją radością z innymi rodzinami, swoimi dziećmi i wnukami przez wyrażenie publicznie, że chcą trwać w miłości i wierności; by dać świadectwo życia w sakramentalnym związku, gdzie radości i trudy przeżywane są z wiarą.

Niech niedziela (24. września) będzie wyjątkowym dniem, kiedy przypomnimy sobie, że małżeństwo i rodzina są wyjątkowym darem Boga dla człowieka.

 

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich na zakończenie każdej niedzielnej Mszy św.

VII Tydzień Wychowania - "Maryja wychowawczynią pokoleń"

W dniach od 10 do 16 września obchodzimy w Kościele VII Tydzień Wychowania, który w tym roku odbywa się pod hasłem "Maryja wychowawczynią pokoleń". Czas ten wpisuje się w jubileusz trzechsetlecia koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej koronami papieskimi. Zawierzmy więc Jej nić naszego życia osobistego i rodzinnego, a także zastanówmy się, czego jako rodzice, wychowawcy czy duszpasterze możemy nauczyć się od Matki i Wychowawczyni Syna Bożego.

Polecane materiały:

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej

W sobotę 9 września organizujemy pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej zwanego „Śląską Fatimą”. W czasie pielgrzymki nawiedzimy również Sanktuarium Matki Bożej Raciborskiej w Raciborzu oraz Sanktuarium Matki Bożej Uśmiechniętej w Pszowie.

Wyjazd o godz. 9.30, powrót w godzinach wieczornych. Koszt 40 zł. (obejmuje transport, posiłek i ubezpieczenie). Przy zapisie podajemy adres oraz PESEL.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania!

Jubileusz 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Troska o małżeństwa i rodziny, prawo do życia każdego człowieka i godność kobiet to główne przesłanie Aktu Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi, który został odnowiony 6 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem z udziałem Episkopatu Polski. Jest to jeden z najważniejszych punktów obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich. Akt ten zostanie następnie ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie 8 wrześnie br., w święto Narodzenia Matki Bożej.

W naszej Parafii, odnowienie Aktu będzie miało miejsce w czasie nabożeństwa ku czci Matki Bożej po piątkowej Mszy św. wieczornej o godzinie 18:00.

Tegoroczny Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi jest nawiązaniem do wydarzeń z 8 września 1946 r., kiedy to na Jasnej Górze, z udziałem ok. miliona osób, biskupi pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda poświęcili naszą ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt ten nawiązywał do ofiarowania świata Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał Pius XII w 1942 roku.

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z nawałnicami, jakie nawiedziły Polskę

W nawiązaniu do wiadomości jakie napływają z miejscowości zniszczonych przez nawałnice dnia 11 sierpnia br., składam moje kondolencje wszystkim, którzy przeżywają dotkliwą stratę swoich bliskich. Słowa mojej solidarności i zapewnienia o modlitwie kieruję również do tych poszkodowanych, którzy ucierpieli i ponieśli dotkliwe szkody materialne.

Zwracam się z apelem do wszystkich Polaków, prosząc o wsparcie dla dotkniętych skutkami nawałnic. Proszę tak o modlitwę, jak i pomoc materialną, której można udzielić w ramach akcji organizowanej przez Caritas Polska.

Aby pomóc należy wysłać SMS z hasłem WICHURA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT)
lub dokonać wpłaty na konto Caritas PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 – z dopiskiem WICHURA.

Bliższe informacje dotyczące sposobów pomocy można odnaleźć na stronie internetowej www.caritas.pl.

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i z serca błogosławię,

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy CCEE

Uroczystość Objawienia Pańskiego - 6. stycznia

Msze św. z uroczystości: 17:00 (czwartek), 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00.

Wszystkch, którzy nie będą mogli uczestniczyć w miejskim Orszaku Trzech Króli zapraszamy do naszego kościoła na wspólne kolędowanie o godz. 17.00. Podczas nabożeństwa - tradycyjnie w to święto - zostaną poświęcone kadzidło i kreda.

Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę - znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy. 

Herod, podejmując ich, dowiaduje się o celu podróży. Podejrzewa, że narodził się rywal. Na podstawie proroctwa w księdze Micheasza (Mi 5, 1) kapłani jako miejsce narodzenia Mesjasza wymieniają Betlejem. Tam wyruszają Mędrcy. Odnajdując Dziecię Jezus, ofiarowują Mu swe dary. Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, udają się do swoich krajów inną drogą. 

Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się dziś kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Piszemy na drzwiach litery K+M+B, które mają oznaczać imiona Mędrców lub też mogą być pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi - po łacinie: Christus mansionem benedicat. Zwykle dodajemy jeszcze aktualny rok.