Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

W najbliższą sobotę, 1 listopada, obchodzić będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych, a tradycyjnie dzięń później, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Te dni, jak i cały miesiąc listopad, to czas, w którym w sposób szczególny pochylamy się nad grobami naszych bliskich zmarłych.

Z tego powodu w naszej parafii, jak co roku, przez pierwszy tydzień listopada, pragniemy modlić się w intencji naszych zmarłych, których polacać będziemy w wypominkach. Nabożeństwa różańcowe z wypominkami będą odprawiane codziennie od 1 do 8 listopada, o godzinie 17:30.

Przy wyjściu z kościoła, można zabrać karteczki na wypominki. Wypełnione wypominiki przynosimy przed nabożeństwem różańcowym do zakrystii.

 

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH:

Z racji uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, wszyscy wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę od południa 1 listopada i przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego, który można ofiarować (tylko) za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.

Natomiast wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą zyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące. We wszystkie inne dni roku odpust ten jest cząstkowy.

W obu wypadkach konieczne do spełnienia są również standardowe warunki odpustu, tj. stan łaski uświęcającej i przystąpienie do Komunii św., odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, dowolna modlitwa w intencjach polecanych przez Ojca Świętego oraz zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

Śp. Agnieszka Kloc

Zmarła Pani Agnieszka Kloc, pilot wycieczek biura Andretour. Pogrzeb odbędzie się prawdopodobnie w czwartek (30 październik) w Katowicach. Dokładniejsze informacje na stronie biura - http://www.andretour.pl. W naszym kościele Msza w int. zmarłej w niedzielę 2 listopada, o godzinie 12.00.

Pielgrzymka do Sanktuarium MB w Krzeszowie i do Świdnicy

W sobotę 25. października organizujemy pielgrzymkę do Sanktuarium MB Łaskawej w Krzeszowie (Europejska Perła Baroku) oraz do Kościoła Pokoju w Świdnicy (największy drewniany kościół w Europie, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO) na Dolnym Śląsku. Więcej informacji na stronach internetowych www.opactwo.eu oraz kosciolpokoju.pl. Cena wyjazdu 70zł (przejazd, bilety wstępu oraz ubezpieczenie). Zapisy przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej, przy zapisie podać PESEL.

Wesele Figara

Wyjazd na operę komiczną w czterech aktach Wolfganga Amadeusza Mozarta "Wesele Figara", w niedzielę 19 października o godz. 14:00 spod kościoła św. Gerarda w Starych Gliwicach. Z racji dużego zainteresowania pojedziemy autobusem oraz dodatkowym busem.

Modlitwa w intencji III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów

Zachęcamy gorąco do modlitwy w intencji III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który odbędzie się w dniach 5 – 19 października. Przedmiotem obrad Zgromadzenia będą “Wyzwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście ewangelizacji”.

Biskupi z całego świata, wśród nich również przewodniczący polskiego Episkopatu abp Stanisław Gądecki, będą obradować w Rzymie w dniach 5-19 października. Pracami synodalnymi będzie kierował papież Franciszek.

Zachęcamy kościoły, wspólnoty parafialne, instytuty życia konsekrowanego, ruchy i stowarzyszenia do modlitwy w intencji Synodu podczas Eucharystii i innych nabożeństw, w dniach poprzedzających oraz w czasie trwania prac synodalnych. W Rzymie modlitwa będzie sprawowana każdego dnia w kaplicy Salus Populi Romani, w papieskiej bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore). Wierni, szczególnie w rodzinach, mogą łączyć się w modlitwie osobistej w intencji Synodu.

Zachęca się do odmawiania, napisanej przez Papieża Franciszka, Modlitwy do Św. Rodziny, oraz wykorzystania poniższych wezwań w modlitwie powszechnej podczas Mszy Św. sprawowanych w niedzielę 28 września, jak i w czasie trwania Synodu. Niektóre z intencji można włączyć również do Jutrzni i Nieszporów.

Synod o rodzinie zbiera się w październiku, stąd wierni zachęcani są do odmawiania różańca w intencji prac synodalnych.

 

Modlitwa do Św. Rodziny w intencji Synodu

Jezu, Maryjo i Józefie
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

 

Modlitwa powszechna

Bracia i Siostry,
Jako rodzina dzieci Bożych, z wiarą zanosimy nasze prośby do Ojca, aby nasze rodziny, wspierane łaską Chrystusa, stały się prawdziwymi Kościołami domowymi, które żyją Bożą miłością o niej świadczą.

Odpowiadać będziemy słowami:
O, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je.

 1. W intencji Papieża Franciszka: niech Pan, który go powołał, aby z miłością przewodził Kościołowi, wspiera go w posłudze jedności Kolegium Biskupów i całego Ludu Bożego. Ciebie prosimy:
  O, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je.
 2. W intencji Ojców Synodalnych i innych uczestników III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów: niech Duch Pański oświeca ich umysły, aby Kościół potrafił odpowiedzieć na wyzwania związane z rodziną zgodnie z Bożym planem. Ciebie prosimy:
  O, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je.
 3. W intencji rządzących narodami: aby za natchnieniem Ducha Świętego podejmowali inicjatywy dowartościowujące rodzinę, jako fundamentalną komórkę społeczeństwa, zgodnie z Bożym zamysłem, i wspierające ją w trudnych sytuacjach. Ciebie prosimy:
  O, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je.
 4. W intencji rodzin chrześcijańskich: aby Pan, który przypieczętował Swoją obecnością wspólnotę małżeńską, uczynił nasze rodziny wieczernikiem modlitwy i duchowymi wspólnotami życia i miłości na obraz Świętej Rodziny z Nazaretu. Ciebie prosimy:
  O, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je
 5. W intencji małżonków przeżywających trudności: aby Pan bogaty w miłosierdzie towarzyszył im – poprzez cierpliwe i wyrozumiałe działanie Kościoła – w ich drodze ku przebaczeniu i pojednaniu. Ciebie prosimy:
  O, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je.
 6. W intencji rodzin, które z powodu Ewangelii zostały zmuszone do opuszczenia swojej ojczyzny: aby Pan, który wraz Maryją i Józefem doświadczył wygnania do Egiptu, pocieszył je swoją łaską i ukazał im ścieżki braterskiej miłości i ludzkiej solidarności. Ciebie prosimy:
  O, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je.
 7. W intencji dziadków: aby Pan, który został przyjęty w Świątyni przez dwoje starców, Symeona i Annę, pomagał im w mądrym współdziałaniu z rodzicami w przekazywaniu wiary i wychowywaniu dzieci. Ciebie prosimy:
  O, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je.
 8. W intencji dzieci: aby Pan życia, który w swoim nauczaniu stawiał dzieci za wzór tych, którzy wejdą do Królestwa Niebieskiego, uczył szacunku dla rodzącego się życia i był źródłem inicjatyw wychowawczych zgodnych z chrześcijańską wizją życia. Ciebie prosimy:
  O, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je.
 9. W intencji ludzi młodych: aby Pan, który uświęcił Swoją obecnością wesele w Kanie Galilejskiej, pomógł im odkrywać piękno świętości i nienaruszalności rodziny według Bożego zamysłu i wspierał narzeczonych w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa. Ciebie prosimy:
  O, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je.

Boże, który nie porzucasz dzieła rąk Swoich, wysłuchaj naszych próśb: ześlij Ducha Twojego na Kościół u początku Synodu, aby ten, kontemplując blask prawdziwej miłości obecnej w Świętej Rodzinie z Nazaretu, uczył się od Niej wolności i posłuszeństwa w dawaniu odważnej i pełnej miłosierdzia odpowiedzi na wyzwania dzisiejszego świata.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Dziękczynna pielgrzymka do Włoch

W dniach 19-29 września br. planowana jest dziękczynna pielgrzymka do Włoch za kanonizację Jana Pawła II. W programie m.in. sanktuarium św. Gerarda w Materdomini.

Szczegółowy plan pielgrzymki: Włochy 2014

Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej

W roku kanonizacji Jana Pawła II oraz w Roku Rodziny śladami naszego świętego Papieża chcemy pielgrzymować do Matki Bożej Kalwaryjskiej, aby tam podczas Eucharystii i nabożeństwa oraz wędrowania dróżkami maryjnymi polecać rodziny naszej Parafii.

Wyjeżdżamy w sobotę 28 czerwca br. o godz. 6:00 z kościelnego parkingu. Eucharystię chcemy odprawić o godz. 9:00 w sanktuarium. Ok. godz. 10:00 wyruszymy na dróżki maryjne, które potrwają ok. 5 godzin. Dlatego obiad będzie ok. godz. 15:00 (Dom Pielgrzyma). Po posiłku i chwili odpoczynku ok. godz. 16:00 odprawimy nabożeństwo dziękczynne ku czci NMP. Po jego zakończeniu udamy się w drogę powrotną. Przyjazd jest planowany na godz. ok. 19:30.

Koszt pielgrzymki to 45 zł. Cena obejmuje przejazd, obiad jednodaniowy oraz ubezpieczenie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wspólnym pielgrzymowaniu.

W oczekiwaniu na kanonizację bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII

Zbliżamy się do dnia kanonizacji błogosławionych papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II. Chcemy przybliżyć sobie ich życiorys i nauczanie, które po sobie pozostawili.

W naszej parafii pragniemy zgromadzić się wspólnie w piątkowe wieczory o godz. 19:00 na czuwania papieskie. W najbliższy piątek 11 kwietnia zapraszamy na Wieczór z Janem XXIII a po nim na film pt. „Jan XXIII – papież pokoju”.

Natomiast 25 kwietnia zapraszamy na Wieczór z Janem Pawłem II a po nim na film dokumentalny pt. „Jan Paweł II. Człowiek, który zmienił świat”. Zapraszamy wszystkich Parafian do wspólnego czuwania i modlitwy.

Od I Niedzieli Wielkiego Postu, do dnia kanonizacji bł. Jana Pawła II, 5 minut przed każdą niedzielną Mszą świętą, chcemy przypomnieć sobie kazania i nauki Papieża-Polaka, których fragmenty będziemy mogli usłyszeć. Może to być również szczególna pomoc w przeżywaniu Wielkiego Postu.

Nauki Przedślubne

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej serdecznie zaprasza narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa na „Weekend dla narzeczonych” zastępujący nauki ogólne, skupienie i ewangelizację w ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa, który odbędzie się 15-16 marca 2014r. w Domu Rekolekcyjnym w Zabrzu Biskupicach. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy pod adresem internetowym: www.dorodzin.pl

W naszym dekanacie nauki przedślubne odbywają się przez Wielki Post. Pierwsza nauka 9 marca o godz. 17.00 w Łabędach w parafii św. Anny.