W radosnym okresie
Uroczystości Bożego Narodzenia,
dzielmy się radością, miłością i pokojem
z naszymi bliskimi i krewnymi.

Niech wszelkie dobro
i błogosławieństwo Bożej Dzieciny
będzie udziałem naszych rodzin
i wszystkich ludzi dobrej woli.

 

- Duszpasterze