W poniedziałek 9. kwietnia obchodząc liturgicznie uroczystość Zwiastowania Pańskiego podczas Mszy św. kilkunastu naszych Parafian złożyło przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Cieszymy się, że Dzień Świętości Życia takim sposobem zapisał się w naszej wspólnocie. Wyrażamy wdzięczność tym wszystkim, którzy swoją modlitwą i postawą chronią ludzkie życie od chwili poczęcia do naturalnej śmierci.