Katecheci zapraszają wszystkich chętnych uczniów ze SP nr 27 do udziału w konkursie o ważnym Polaku. Jeśli chcesz wykazać się wiedzą i zdolnościami na temat św. Brata Alberta Chmielowskiego oraz uczcić Rok ku czci Świętego z racji 100. rocznicy jego śmierci, musisz spróbować swoich sił. Zgłoszenia i wszelkie zapytania można kierować do księży katechetów i pań katechetek. Prace należy oddać do piątku 15. grudnia 2017 roku.

Konkurs literacki (wiersz lub piosenka)

Tekst powinien dotyczyć osoby św. Brata Alberta oraz mojego spostrzeżenia na jego osobę, życie lub nauczanie. Pracę należy wykonać indywidualnie lub w parze.

Konkurs na plakat

Projekt plakatu pod hasłem: „Brat Albert i jego nauczanie” wykonany w dowolnej formie formatu A2, A3, A4 lub stworzony w dowolnym komputerowym programie graficznym. Praca musi być zaopatrzona w tytuł, który powinien być odpowiedni do przedstawionej treści. Pracę można wykonać indywidualnie lub w parze.

Konkurs na prezentację multimedialną

Prezentacja powinna dotyczyć najważniejszych informacji dot. osoby Brata Alberta oraz jego wpływu na życie innych. Treści podane w postaci tekstowej mogą być wzbogacone obrazami. Pracę można wykonać indywidualnie lub w parze.

Konkurs wiedzy o Bracie Albercie

Termin do uzgodnienia z chętnymi, najpóźniej do 15. grudnia 2017 roku.

Przydarne informacje: życiorys św. Brata Alberta.