Zwracam się z apelem do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego w Polsce o pomoc dla ofiar kataklizmu. Chcemy to uczynić zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym, organizując Dzień Pomocy Ofiarom Trzęsienia Ziemi w Meksyku –„Kościół w Polsce dla Meksyku”

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy CCEE

 

Przychylając się do apelu przewodniczącego KEP, chcemy pamiętać w naszej modlitwie o wszystkich poszkodowanych w tym katakliźmie: zarówno podczas Mszy świętych oraz podczas październikowych nabożeństw różańcowych.

W naszą pomoc duchową włączymy również pomoc materialną: w niedzielę 8 października, kolekta z Mszy świętych przeznaczona będzie na pomoc poszkodowanym w trzęsieniach ziemi w Meksyku. Pomóc materialną można okazać również za pośrednictwem Caritas Polska, wysyłając SMS z hasłem MEKSYK pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT), bądź dokonując bezpośrednich wpłat na konto Caritas Polska lub Caritas diecezji – z dopiskiem MEKSYK. Potrzebne dane można odnaleźć na stronie www.caritas.pl.