W poniedziałek 16. października ucznowie naszej szkoły uczcili rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę św. Piotra. Zgromadzili się w kościele na apelu papieskim, aby wpatrując się w obraz św. Papieża (od niedawna znajduje się w naszej świątyni) usłyszeć o cnocie nadziei, wszak tegoroczny dzień papieski obchodzony był pod hasłem: "Idźmy naprzód z nadzieją!" Obejrzeli moment ogłoszenia kard. Wojtyły papieżem, świadectwa ludzi młodych o autorytecie Jana Pawła II i oddziaływaniu Jego nauczania, wysłuchali tekstów papieskich o zaufaniu Panu Bogu i nadziei pokładanej w młodych oraz fragmentów Pisma Świętego nt. chrześcijańskiej nadziei. Na zakończenie wspólnie poprosili św. Jana Pawła II o wsparcie, aby zaufali nadziei, która płynie od Chrystusa i Jego zasad.