W dn. 21 – 29 listopada przeżywaliśmy w naszej wspólnocie MISJE ŚWIĘTE. Naszym duchowym przewodnikiem był michalita, ks. Robert Ryndak. Tematem duchowych ćwiczeń były słowa: "Chodźmy drogami Pana". Nauki misyjne przybliżały nam na nowo ważność i bogactwo sakramentów, kult św. Michała Archanioła i Matki Bożej oraz wartość rodziny. Codziennie odmawialiśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Różaniec oraz uczestniczyliśmy w nabożeństwie Apelu Jasnogórskiego.