W dn. 9 - 16. lipca odbyła się zagraniczna pielgrzymka. Parafianie na czele z ks. Proboszczem podróżowali do Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy i Litwy. Na zakończenie zwiedzali Warszawę.