Tydzień po uroczystościach prymicyjnych ks. Rafała, 3 czerwca, w Uroczystość Trójcy Świętej swoje prymicje przeżywał ks. Artur Bijok. Kazanie prymicyjne wygłosił ks. Marcin Królik.