W dniach 26 - 28. lutego swoje rekolekcje wielkopostne przeżywały dzieci i młodzież naszej szkoły. Tym razem duchowe ćwiczenia poprowadziły siostry zakonne: Emiliana i Michalina ze Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi.