W XI Niedzielę Zywkłą, tj. 17 czerwca br., w czasie Mszy świętej o godzinie 12.00, będzie miało miejsce historyczne wydarzenie w naszej parafii: ks. bp. Jan Kopiec udzieli święceń diakonatu naszemu parafianinowi - br. Pawłowi Pilszakowi OMFConv, który obecnie przebywa na misjach w Burkina Faso. Wszystkich parafian serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu.