sobota, 20 kwietnia 2019
Wielki Tydzień
Święte Triduum Paschalne
Wielka Sobota
8:00   Jutrznia
od 9:00 do 17:00   Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie
od 12:00 do 15:00   Poświęcenie pokarmów (co godzinę)
15:00   Koronka do Miłosierdzia Bożego
od 21:00 do 22:00   Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie
  22:00   Wigilia Paschalna w intencji parafian
    Procesja Rezurekcyjna ze świecami
 
  niedziela, 21 kwietnia 2019
UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
7:30   za ++ Władysława, Szymona, Józefa, Anielę Mróz, Zofię Mamińską i za ++ z rodziny Rybickich
9:00   dziękczynna w int. Wernera i Renaty Sopalla z ok. rocz. ślubu z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie
10:30   za ++ dziadków Zofię i Jana Tomaszkiewicz, ++ rodziców z obu str. Lurkiewicz i Żurke oraz za ++ z rodziny
12:00   za ++ rodziców Elżbietę i Pawła Pordzik, męża Krystiana Mysłowskiego, teściów i ++ szwagrów Bernarda i Waldemara
15:00   Uroczyste Nieszpory Wielkanocne – zakończenie Triduum Paschalnego
 
Oktawa Wielkanocy
Okres Wielkanocny
  poniedziałek, 22 kwietnia 2019
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY
7:30   za + Gabrielę Kalewską, + mamę oraz za ++ rodziców Kalewskich
9:00   za ++ rodziców i dziadków Małgorzatę i Leona Berenda, Józefa i Helenę Bosowskich oraz za ++ z pokr.
10:30 I. w int. Genowefę i Mariusz Polit z ok. 50 rocz. ślubu o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej oraz o zdrowie wnuczki Wiktorii z ok. 11r. urodzin 
  II. w int. Barbary i Adama Mandrysz z ok. 25 rocz. ślubu o bł. Boże i opiekę Matki Bożej
12:00   w int. Przemka z ok. 30 rocz. urodzin o bł. Boże i opiekę Matki Bożej
17:45   Koronka do Miłosierdzia Bożego
18:00   za ++ mamę Antoninę Słupikowską w 12r. śmierci i za ++ dziadków
 
  wtorek, 23 kwietnia 2019
WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY
7:00   za ++ rodziców i dziadków Annę i Jana Łączkowskich
18:00   w pew. int
 
  środa, 24 kwietnia 2019
ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY
7:00   dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Joachima Mrzyk z ok. 55 rocz. urodzin
18:00 I. o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla Arkadiusza i Willama z ok. urodzin
  II. w int. Natalii i Roberta Matyszczuk z prośbą o bł. Boże z ok. 5 rocz. ślubu
 
  czwartek, 25 kwietnia 2019
CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY
7:00   za + mamę Zenonę w 3 r. śmierci
17:00   Msza św. szkolna – za ++ mamę Emmę Koniczek, ojca Gerharda, brata Waldemara i teścia Romana Klose
 
  piątek, 26 kwietnia 2019
PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY
7:00   za ++ Katarzynę, Stefanie, Jana, Olgę jej dzieci i wnuczkę, ++ Annę i Stefana, za ++ z rodz. Rudych, Żukrowskich i Kunickich
17:15   Nabożeństwo Via Lucis
18:00   za + mamę Julię, jej ++ rodziców, siostry i krewnych z rodz. Ptasznik
 
  sobota, 27 kwietnia 2019
SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY
7:30   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8:00   za + Waltera Glagla, ++ z rodziny oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinie
17:30   Różaniec święty oraz okazja do sakramentu pokuty
  18:00 I. w int. Anieli i Stanisława Płonka z prośbą o bł. Boże z ok. 56 rocz. ślubu 
  II. dziękczynna z prośbą o bł. Boże, opiekę Matki Bożej w int. Marii i Jerzego Cabała z ok. 35 rocz. ślubu
 
  niedziela, 28 kwietnia 2019
II NIEDZIELA WIELKANOCNA - MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
7:30   za + męża Jana Drozdowskiego, za ++ rodziców Antoninę i Donata Bajor
9:00   dziękczynna z prośbą o bł. Boże w int. Marii i Andrzeja Fudal z ok. 50 rocz. ślubu
10:30   w int. Piotra Makowskiego z prośbą o bł. Boże z ok. 70 rocz. urodzin 
12:00 I. w int. Gabrieli Kempa z ok. 60 r. ur. z prośbą o bł. Boże oraz o opiekę Bożą dla wnuka Dominika
  II. dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Marii i Floriana Meller z ok. 40. r. ślubu
17:00   Nabożeństwo do Miłosiedzia Bożego
18:00   za + ojca Jana Dziedzickiego w 5 r. śmierci, ++ dziadków Paulinę i Antoniego o radość życia wiecznego