niedziela, 10 lutego 2019
Okres Zwykły
V NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30   za ++ Antoniego i Waltraudę Sopalla w rocznicę śmierci o radość życia wiecznego i za dusze w czyśćcu cierpiące
9:00   w int. Anny Wośko z ok. 25 rocz. urodzin
10:30   za + męża Henryka Kończyk w rocznicę śmierci
12:00 I. za + męża Kazimierza Wójcik
  II. w int. Barbary i Romualda Guźla z ok. 50 rocz. ślubu o bł. Boże i opiekę Matki Bożej
13:30   Chrzty: Michał Seidel, Piotr Bielecki, Hanna Procek
Roczki: Emilia Matyssek, Wiktoria Rakowska, Jan Rak, Zofia Michnol
17:00   Nieszpory
18:00   o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Oli z ok. urodzin 
 
  poniedziałek, 11 lutego 2019
Poniedziałek V tygodnia Okresu Zwykłego
7:00   w int. mamy Zofii z ok. 89 r. ur. i Joanny z ok. 35 r. ur. z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże
18:00   za ++ rodziców Mariana i Bronisławę Sroka
 
  wtorek, 12 lutego 2019
Wtorek V tygodnia Okresu Zwykłego
7:00   za ++ Halinę i Tadeusza Lisiak
18:00   w int. Joanny i Grzegorza z okazji 20 rocz. ślubu 
 
  środa, 13 lutego 2019
Środa V tygodnia Okresu Zwykłego
7:00   za + Rozalię Delekta w 4. r. śmierci
18:00   za + ojca Piotra Kiełbowicz i za dusze w czyśćcu cierpiące 
19:00   Różaniec Fatimski
 
  czwartek, 14 lutego 2019
Święto śś. Cytyla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy
7:00 I. za + brata Józefa Majkowskiego
  II. za + syna Grzegorza Nalepa z ok. dnia urodzin i jego + babcię Monikę Cynar
17:00   Msza św. szkolna – za ++ braci Stanisława i Jana Gałka, ++ rodziców i dziadków 
 
  piątek, 15 lutego 2019
Piątek V tygodnia Okresu Zwykłego
7:00   za ++ rodziców Kwiotek i Miensok, ++ braci, krewnych, koleżankę Dorotę i znajomych
18:00   za + Władysława z ok. dnia urodzin
 
  sobota, 16 lutego 2019
Sobota V tygodnia Okresu Zwykłego
7:30   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8:00   w int. Julii Osikowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski w 1 rocz. urodzin z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla niej i jej rodziców 
17:00   Sakrament pokuty i pojednania
17:30   Różaniec święty
  18:00   przez wstawiennictwo św. Gerarda Patrona Matek z prośbą o błogosławieństwo Boże dla małżonków proszących o dar potomstwa, matek w stanie błogosławionym oraz rodziców o siłę w wychowaniu dzieci
 
  niedziela, 17 lutego 2019
VI NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30   za + Tatę Mariana w 30 rocznicę śmierci z prośbą o dar życia wiecznego z Chrystusem, oraz za wszystkich ++ z rodzin Przybyło i Rynkar 
9:00   za + Włodzimierza Wiśniewskiego
10:30   za + Piotra Michnol oraz za ++ rodziców Krystynę i Jerzego
12:00   z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Anioła Stróża dla Dominika Bąk z ok. 1 rocz. urodzin i Adama Bąk z ok. urodzin
17:00   Nieszpory
18:00   za ++ rodziców Gorzechowskich i Witkowickich