Zasadniczo wszystkie sakramenty oraz pogrzeby w Kościele Rzymskokatolickim udzielane są w parafii zamieszkania (niezależnie od zameldowania).


Ślub

Narzeczeni zgłaszają się na pierwszą rozmowę protokolarną na 3. miesiące przed planowaną datą ślubu. Do spisania protokołu przedślubnego niezbędne są:

  1. Dowód osobisty
  2. Metryka Chrztu (data wystawienia to maksymalnie 6. miesięcy przed datą ślubu)
  3. Zaświadczenie o Bierzmowaniu (jeśli nie było wpisane na metryce Chrztu)
  4. Świadectwo z religii (ostatnia klasa szkoły średniej/zawodowej)
  5. Jeżeli małżeństwo jest konkordatowe (tzn. pociąga skutki cywilne), należy doręczyć z USC zaświadczenie (ważne 3 miesiące do daty ślubu)
  6. Zaświadczenie o wysłuchanych naukach przedślubnych (www.dorodzin.pl) oraz konsultacji w poradni rodzinnej (można dostarczyć w późniejszym terminie)
  7. Osoby z już zawartym związkiem cywilnym, przynoszą odpowiedni dokument z USC
  8. Wdowcy przedstawiają świadectwo zgonu współmałżonka

Chrzest

Rodzice zgłaszają swoje dziecko na 2 tygodnie przed planowanym Chrztem, celem ustalenia daty odbycia nauki przedchrzcielnej. Ponadto należy dostarczyć:

  1. Metrykę urodzenia z USC
  2. Zaświadczenie rodziców chrzestnych (jeżeli są z innej parafii)

Rodzicami chrzestnymi (ojciec i matka) mogą być tylko osoby, które są wystarczająco dojrzałe do pełnienia tego zadania, przyjęły trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Eucharystię i Bierzmowanie) oraz prowadzą życie zgodne z wiarą oraz zadaniem, jakie mają pełnić, tzn. są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Może być tylko jeden rodzic chrzestny.

Chrztu w naszej parafii udzielamy w 2. niedzielę miesiąca, na specjalnej Mszy świętej chrzcielnej o godzinie 13:30. W uzasadnionych przypadkach, Chrztu można udzielić w innym terminie. Nauka przedchrzcielna odbywa się w czwartek poprzedzający 2. niedzielę miesiąca.

Dzieci obchodzące pierwszą rocznicę Chrztu (tzw. "roczek"), błogosławi się na w/w Mszy świętej chrzcielnej, bądź po innej Mszy - prośbę o błogosławieństo należy zgłosić przed rozpoczęciem Mszy św.

Zmiana nazwiska zaistniała w skutek adopcji, uznania ojcostwa, itp., powinna również być zgłoszona w kancelarii, celem dokonania korekty w Księdze Chrztów. W tym celu przynosimy dokument, z którego wynika zmiana, wydany przez USC lub sąd.


Pogrzeb

Do kancelarii należy dostarczyć akt zgonu z USC oraz w przypadku, gdy zmarły mieszkał (niezależnie od zameldowania) na terenie innej parafii, zgodę na pochówek otrzymaną w parafii właściwej dla jego miejsca zamieszkania.

Dziecko zmarłe nieochrzczone (poronione samoistnie lub martwo urodzone) również zostaje pochowane w rycie katolickim.