W dn. 21 – 25. sierpnia grupa Parafian wraz z ks. Proboszczem wybrała się na pielgrzymkę w tereny Lubelszczyzny i Roztocza. Na ich szlaku podziwiania piękna naszego kraju pojawiły się takie miejsca jak Kazimierz Dolny, Lublin, Zamość, Sandomierz i wiele innych malowniczych miejscowości tamtych terenów. Wszyscy byli pod wrażeniem dziedzictwa, które wspólnie posiadamy jako naród.