26 listopada 2013 roku, w Uroczystość Chrystusa Krtóla Wszechświata, uroczyście zakończylismy w Kościele powszechnym Rok Wiary. W tym dniu, niejako na zwięczenie Roku Wiary, poświęcone zostały kamienne tablice z przykazaniami Bożymi oraz krzyż misyjny, usytuowane przy kościele.