26 maja 2012 roku w katedrze gliwickiej odbyły się święcenia prezbiteratu. Wśród neoprezbiterów byli dwaj nasi parafianie. Następnego dnia, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, swoją prymicyjną ofiarę złożył Bogu ks. Rafał Jakubina. Kazanie wygłosił ks. Sławomir Młodzik.