Sujka Krzysztof – Gliwice (2)
Sujka Daria zd. Ćwieląg – Gliwice

Kto wie o istniejących przeszkodach, by wyżej wymienieni mogli zawrzeć sakramentalny związek małżeński,
zobowiązany jest w swoim sumieniu do poinformowania o tym fakcie księdza proboszcza lub Kurię Biskupią. (KPK, kan. 1066 i 1069)