Kentzer Aleksander – Gliwice (3)
Lessaer Anna – Gliwice

Kęsoń Michał – Gliwice (2)
Kołodziejczyk Ada – Gliwice

Jutrosiński Daniel – Gliwice (2)
Maniowska Agata – Gliwice

Mika Marcin – Gliwice (2)
Gertner Agnieszka – Gliwice

Szarek Daniel – Sosnowiec (2)
Majka Agnieszka – Gliwice

Pasieka Damian – Gliwice (2)
Pelec Paula – Gliwice

Kto wie o istniejących przeszkodach, by wyżej wymienieni mogli zawrzeć sakramentalny związek małżeński,
zobowiązany jest w swoim sumieniu do poinformowania o tym fakcie księdza proboszcza lub Kurię Biskupią. (KPK, kan. 1066 i 1069)