Przybysz Marek – Bargłówka (2)
Pomykała Kamila – Gliwice

Jarka Kamil – Gliwice (2)
Szwarc Magdalena – Zawiercie

Doktor Stefan – Gliwice (1)
Kołek Katarzyna – Gliwice

Kto wie o istniejących przeszkodach, by wyżej wymienieni mogli zawrzeć sakramentalny związek małżeński,
zobowiązany jest w swoim sumieniu do poinformowania o tym fakcie księdza proboszcza lub Kurię Biskupią. (KPK, kan. 1066 i 1069)